Vitajte v našej ambulancii !

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Otorinolaryngologická (ušno-nosovo-krčná) ambulancia ordinuje v Martine v Poliklinike Senium na 4. poschodí.

Pacientov na vyšetrenie neobjednávame, vyšetrujeme podľa poradia v čakárni.

V ambulancii sa okrem komplexnej otorinolaryngologickej problematiky v menšej miere venujeme aj foniatrickým klientom – načúvacím aparátom.

Do ambulancie je bezbariérový prístup.

Lekár: MUDr. Miloš Lisý

We speak English / Wir sprechen Deutsch

Poliklinika SENIUM, Prieložtek 1., 036 01 Martin, 4. poschodie

0948 445 178

orlmlsro@gmail.com

Ordinačné hodiny: POZOR, od 4.9.2023 ZMENA, viac cez sekciu AKTUALITY
Pondelok: ORL - 7:30 – 14:00
Utorok: ORL - 7:30 – 14:00
Streda: ORL neordinuje; FON - 13:30 – 15:30 (objednaní klienti - načúvacie aparáty)
Štvrtok: ORL - 7:30 – 14:00
Piatok: ORL - 7:30 – 14:00

ODPORÚČANIA / RADY / COVID19 INFO

Všeobecné odporúčania / rady

ORL klientov vyšetrujeme bez objednávania, podľa poradia v čakárni.

Vyšetrenie s odporúčaním na výmennom lístku hradí Vaša zdravotná poisťovňa. Vyšetrenie bez výmenného lístka, alebo s výmenným lístkom s označením "na vlastnú žiadosť" je spoplatnené podľa cenníka sumou 30€.

Posledného klienta do ambulancie berieme 20 min. pred koncom ordinačnej doby.

Vyšetrenie jedného klienta trvá priemerne 15 minút, preto je vhodné odhadnúť si čas čakania.

Pred vyšetrením nejedzte ani nepite minimálne 30 minút. Nedávajte, prosíme, v tomto intervale jesť a piť ani Vašim deťom, ktoré majú byť vyšetrené.

Pred vyšetrením nefajčite minimálne 1 hodinu.

Pri ORL vyšetrení nie je vhodná žuvačka.

Prosíme, majte pripravený preukaz poistenca, výmenný lístok, prípadne zdravotnú dokumentáciu, ktorá súvisí s Vaším vyšetrením.

Foniatrickí klienti – načúvacie aparáty – vyšetrenie, resp. konzultácia len po predchádzajúcom telefonickom dohovore (prosíme volať medzi 7:30 – 12:00)

Výmenný lístok - INFO

Vážení klienti.

Dovoľujeme si vás upozorniť na nutnosť mať na špecializované vyšetrenie písomné odporučenie - výmenný lístok od svojho všeobecného lekára (pre deti, alebo pre dospelých), na ktorom je uvedený dôvod vyšetrenia.

*****

Kedy výmenný lístok od svojho všeobecného lekára nepotrebujete:

 - na vyšetrenie u psychiatra, gynekológa dermatovenerológa a očného lekára, ak ide o predpísanie okuliarov

 - na ďalšiu návštevu, na ktorú vás pozve lekár špecialista (napríklad na kontrolu, v dokumentácii je zaznačený termín alebo časový interval kontroly)

- do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu

- v prípade dispenzarizácie - pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta u špecialistu

- u mužov - v prípade preventívnej prehliadky u urológa

- ak ide o ochranné ambulantné liečenie

*****

Platnosť výmenného lístku:

Zákon o zdravotnej starostlivosti nijak nevymedzuje platnosť výmenných lístkov ani dobu, kedy je výmenný lístok platný. Ide však o vyšetrenie u špecializovaného lekára, ktoré určil všeobecný lekár na základe zdravotného stavu pacienta. Preto sa predpokladá, že ide o vyšetrenie, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom čase.

*****

V prípade ak klient nemá výmenný lístok a nespadá do vyššie uvedených skupín, môže absolvovať vyšetrenie, avšak ako samoplatca za úhradu uvedenú v cenníku (Vyšetrenie na vlastnú žiadosť bez odporučenia na výmennom lístku.) V prípade potreby predpisu liekov pri takomto vyšetrení alebo následnej kontroly vyplývajúcej z vyšetrenia zdravotná poisťovňa tieto náklady neuhrádza, znáša ich klient sám.

*****

Za porozumenie ďakujeme.

Covid-19 INFO

Dňa 15.9.2023 vláda SR ukončila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-Cov-2 na území Slovenskej republiky.

Vstup do čakárne a do priestorov ambulancie u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia je odporúčaný s použitím ochranného rúška alebo respirátora FFP2, ktorý zakrýva ústa aj nos (od 15.5.2023 je povinnosť nosenia rúšok/respirátorov v priestoroch čakární a ambulancií  podľa MZ SR zrušená).

Odporúčaný maximálny počet osôb v čakárni je 14

Odporúčané je dodržiavanie základných a rozšírených hygienických opatrení – primeraný odstup, hygiena a dezinfekcia rúk.

Prosíme klientov s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, horúčkou, stratou čuchu, chuti, s kašľom a s pozitívnou epidemiologickou anamnézou (úzky kontakt s osobou Covid-19 pozitívnou), aby najskôr TELEFONICKY kontaktovali svojho všeobecného lekára.

Pri odoberaní anamnézy prosíme o strpenie podrobných otázok ohľadom Vášho epidemiologického rizika a stavu.

SLUŽBY

Zmluvné poisťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa 25
Dôvera 24
Union 27
Europoistenci s platným Európskym preukazom poistenca (+ fotokópia preukazu poistenca)

Vyšetrenia

Na ORL vyšetrenie treba: výmenný lístok (vyšetrenie hradí zdravotná poisťovňa), preukaz poistenca. Vyšetrenie je možné aj bez výmenného lístka - v takomto prípade je spoplatnené podľa cenníka (30€).

Vyšetrujeme dospelých aj deti. Neplnoleté osoby do dovŕšenia 18. roku veku len v sprievode zákonného zástupcu.

Prednostné vyšetrenie – deti do 1 roka, zdravotnícki pracovníci

Realizujeme:

základné a rozšírené ušno-nosovo-krčné vyšetrenie:
vyšetrenie nosa a nosovej dutiny – predná rinoskopia, rinoendoskopia
vyšetrenie ústnej dutiny, nosohltana, hltana, hrtanovej časti hltana

vyšetrenie hrtana – laryngoskopia nepriama a priama – endoskopicky, laryngostroboskopia
vyšetrenie uší – otoskopia, zväčšovacia otoskopia, otomikroskopia
tympanometria – vyšetrenie blany bubienka, stredoušia, funkcie sluchovej trubice
vyšetrenie sluchu – audiometria za štandardných podmienok

drobné výkony v oblasti ORL (paracentéza blany bubienka, punkcia čeľustnej dutiny, marsupializácia cýst v oblasti hltana, incízie abscesov / furunkulov, discízia skrátenej uzdičky jazyka, leptanie / elektrokauterizácia pri krvácaní z nosovej dutiny a pod.)

vyšetrenie polohovo-rovnovážneho aparátu, orientačné vyšetrenie čuchu

vyšetrenie pred liečbou v hyperbarickej komore (HBO)

zhodnotenie funkčnosti načúvacích aparátov, základné servisné úkony načúvacích aparátov bez poskytnutia náhradných dielov, konzultácie s technikom pre audioprotetické zariadenia (Unitron), vybavovanie nových načúvacích aparátov; spolupracujeme s firmou Protetika, a.s., ktorá je distribútorom načúvacích aparátov Unitron

NAČÚVACIE APARÁTY

V našej ambulancii pracujeme s načúvacími aparátmi značky Unitron, ktoré na Slovensku distribuuje spoločnosť Protetika 

Vydávame len závesné načúvacie aparáty s továrenskými spojovacími hadičkami a silikónovými koncovkami.

Koncovky, spojovacie hadičky, filtre do aparátov Unitron a batérie (ako náhradné diely) je možné zohnať vo výdajni zdravotníckych pomôcok Protetika, Jesenského 8., Martin, (obrázok budovy).

V ambulancii nepredávame ani neposkytujeme žiadne náhradné diely ani batérie.

* * * * *

Typy načúvacích aparátov:

  1. závesné aparáty - sú umiestnené ("zavesené") za ušnicou, z aparátu ide tenká spojovacia hadička do zvukovodu, na konci hadičky je jemná silikónová koncovka

  2. vnútrozvukovodové aparáty - celý aparát je umiestnený vo zvukovode (vo forme mušličky) - tieto aparáty u nás nie je možné vybaviť.

Kategórie načúvacích aparátov:

  1. hradené z verejného zdravotného poistenia - BEZ DOPLATKU pacienta - Vaša zdravotná poisťovňa Vám plne hradí aparát aj koncovku. Sú to aparáty so skupiny "základných a stredne pokročilých", plne zodpovedajú štandardom pre korekciu sluchu, majú jednoduchšie ovládanie.

  2. hradené z verejného zdravotného poistenia a S DOPLATKOM pacienta - Vaša zdravotná poisťovňa Vám hradí väčšiu časť aparátu a koncovky, Vy si doplácate zvyšok (u nás systémom "na dobierku"). Sú to aparáty pokročilé, s doplnkovými funkciami (párovanie cez Bluetooth s mobilným smart-telefónom, alebo aj smart-televízorom, počúvanie hudby cez aparát, telefonovanie cez aparát, nastavovanie a ovládanie aparátu cez aplikáciu Unitron Remote Plus App (Android/i-Phone) v smart-telefóne, nabíjacie varianty aparátov...))

* * * * *

Nárok na načúvací aparát hradený z verejného zdravotného poistenia má pacient podľa Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok Ministerstva zdravotníctva SR (od 1.7.2023) pri jednostrannej nedoslýchavosti u dospelých jeden kus za päť rokov, pri obojstrannej nedoslýchavosti u dospelých dva kusy za päť rokov (závisí to aj od typu aparátov a od typu nedoslýchavosti (stredne ťažká, ťažká, veľmi ťažká)).

* * * * *

Ako si u nás vybaviť načúvací aparát?

Možnosť č.1.: Na vyšetrenie prídete s výmenným lístkom od svojho všeobecného lekára (na takéto vyšetrenie neobjednávame, čaká sa podľa poradia v čakárni). Zrealizujeme vyšetrenie uší, blán bubienkov a audiometrické vyšetrenie sluchu. Následne Vás objednáme presne na deň a hodinu na konzultáciu k technikovi pre audioprotetické zariadenia (chodí externý technik niekoľkokrát do mesiaca), ktorý Vám naladí načúvací aparát priamo vo Vašom uchu, podľa Vašich požiadaviek.

Možnosť č.2.: Na vyšetrenie Vás odporučí iný ORL lekár, ktorý Vám zrealizoval vyšetrenie sluchu a vystavil Vám písomný záznam a graf z vyšetrenia (vyšetrenie nemôže byť staršie ako 3 mesiace). Následne sa môžete ohlásiť telefonicky a objednáme Vás presne na deň a hodinu na konzultáciu k technikovi pre audioprotetické zariadenia (chodí externý technik niekoľkokrát do mesiaca), ktorý Vám naladí načúvací aparát priamo vo Vašom uchu, podľa Vašich požiadaviek. Musíte si priniesť záznam z ORL vyšetrenia s odporučením a graf z audiometrického vyšetrenia sluchu. Bez týchto dokumentov nie je možné aparát nastaviť a vydať.

Pokiaľ sa rozhodnete pre aparát BEZ DOPLATKU - vydáme Vám ho priamo v ambulancii po naladení a nastavení.

Ak sa rozhodnete pre aparát S DOPLATKOM - naladený a nastavený aparát Vám firma Protetika zašle na dobierku a Vy si pri preberaní zásielky uhradíte zvyšný doplatok.

Podmienka pre Možnosť č.1 aj Možnosť č.2. - Pred pridelením načúvacieho aparátu hradeného z verejného zdravotného poistenia si treba vyžiadať od svojej zdravotnej poisťovne písomné potvrdenie / výpis o poslednom pridelenom načúvacom aparáte a koncovke (musí obsahovať dátum, typ aparátu/koncovky). Pokiaľ ste v minulosti aparát hradný zo zdravotného poistenia nemali vydaný, Vaša zdravotná poisťovňa Vám aj o tom vydá potvrdenie / výpis. S týmto potvrdením / výpisom prídete na našu ambulanciu pri Možnosti č.1. - na prvé vyšetrenie pri vybavovaní aparátu;  pri Možnosti č. 2. - na objednanú konzultáciu s technikom pre audioprotetické zariadenia. Bez tohoto výpisu/potvrdenia nie je možné u nás aparát vybaviť.

Načúvacie aparáty - schéma

CENNÍK

Platené služby = služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

vyšetrenie pre zamestnávateľa – spôsobilosť na výkon konkrétnej činnosti v kategóriách rizikových skupín 1. a 2., pri práci v hluku a vo výškach v kategóriách rizikových skupín 1. a 2., vodič profesionál…
vyšetrenie pre potreby školy, štúdia na SŠ, VŠ, vodičského oprávnenia – vodič amatér, zbrojného pasu….
vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez výmenného lístka)
vyšetrenie pre komerčné poisťovne
vyšetrenie pre Sociálnu poisťovňu


Platba možná v hotovosti a bezkontaktnou platobnou kartou 


Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu na špec. ambulancii pre ORL po novelizácii zákona č. 576/2004 Z.z. (platnosť novely od 10.6.2015)
A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti.

– Pred nástupom na štúdium v zahraničí vrátane popisu audiometrie – 20 €

– Pred nástupom na štúdium na Slovensku (SOU, SŠ, VŠ, ĽŠU …) – 15 €

– Potvrdenie pre vodičský preukaz (vodič amatér), zbrojný pas, … a podobne – 15 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (do kategórie rizika 2.):

– Komplexné ORL vyšetrenie s popisom a vyhodnotením audiometrie  (vrátane vodičov profesionálov) – 30 €

– Cielené ORL vyšetrenie bez popisu audiometrie – 25 €

C. Výkony pre pacientov bez poistenia v SR alebo cudzincov bez preukazu EÚ, samoplatcov, alebo pacientov s komerčným poistením, alebo pre pacientov bez poistenia v SR na vlastnú žiadosť bez odporúčania.

– Komplexné ORL vyšetrenie s popisom a vyhodnotením audiometrie, vrátane vystavenia lekárskeho predpisu, správy a ďalších odporučení (1. vyšetrenie) – 40 €

– Cielené ORL vyšetrenie bez popisu audiometrie vrátane vystavenia lekárskeho predpisu, správy a ďalších odporučení (prvé vyšetrenie) (1.vyšetrenie) – 35 €

– Kontrolné vyšetrenie v spojitosti s predchádzajúcim 1. vyšetrením. – 30 €

– Vyšetrenie na vlastnú žiadosť bez odporučenia na výmennom lístku. – 30 €

D. Výkony pre komerčné poisťovne v SR

– Správa o zdravotnom stave – 30 €

– Vystavenie posudku pre Sociálnu poisťovňu – 30 €

E. Administratíva

– Výpis zo zdravotnej dokumentácie – 2 €

– Opätovné vystavenie zdravotnej správy – 2 €

Cenník je platný od 13.2.2023, oznámený na VÚC ŽSK

Kontakt

Lekár: MUDr. Miloš Lisý

Sestra: Anna Šurinová

Poliklinika SENIUM, Prieložtek 1., 036 01 Martin, 4. poschodie

0948 445 178

orlmlsro@gmail.com

Ordinačné hodiny: POZOR, od 4.9.2023 ZMENA, viac cez sekciu AKTUALITY
Pondelok: ORL - 7:30 – 14:00
Utorok: ORL - 7:30 – 14:00
Streda: ORL neordinuje; FON - 13:30 – 15:30 (objednaní klienti - načúvacie aparáty)
Štvrtok: ORL - 7:30 – 14:00
Piatok: ORL - 7:30 – 14:00

ENGLISH / DEUTSCH

Welcome to private ENT outpatient service ORL ML.

We perform complex ear-nose-throat examination.

We speak English.

Payment possible in cash or via contactless payment card.

Contact us here >>

Wir begrüßen Sie auf der Website der HNO-Praxis ORL ML.

Wir bieten umfassende ambulante Untersuchung in der Halz-Nasen-Ohrenheilkunde an.

Wir sprechen Deutsch.

Zahlung in Bar oder mit kontaktloser Zahlungskarte möglich (Keine EC-Karte).

Sie können uns hier kontaktieren >>